Karolina Skórka laureatką Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

24 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się ogłoszenie wyników konkursów organizowanych wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Poznaliśmy laureatów programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbyło się w formule online.

I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie  reprezentowała stypendystka – Karolina Skórka oraz nauczyciel biologii – pani Alicja Burdach.

Karolina Skórka – uczennica klasy 3D o profilu biologiczno -chemicznym została laureatką Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”.

W ogłoszeniu wyników uczestniczyli Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski oraz Barbara Krawczyk z  Kuratorium Oświaty w Lublinie, zaś gratulacje dla laureatów przekazali Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz Tomasz Zieliński, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji, Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Od czerwca do połowy października 2020 roku pod kierunkiem opiekuna pani Alicji Burdach Karolina prowadziła szereg działań i aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i edukacją przyrodniczą na terenie gminy Adamów, powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego. Karolina  zrealizowała wszystkie zadania z zakresu merytorycznego programu. Na szczególną uwagę zasługuje projekt ścieżki przyrodniczej „Zioła dookoła” na terenie powiatu łukowskiego w gminie Adamów oraz film ukazujący ścieżkę z lotu ptaka.

Informacja: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  w Łukowie