Jasełka i otwarcie wyremontowanego budynku WTZ w Stoczku Łukowskim

jasełka

W piątek 20 stycznia 2023 r. Warsztatach Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim  odbyły się Jasełka w wykonaniu warsztatowej grupy teatralnej “Maska” połączone z uroczystym otwarciem nowo wyremontowanego budynku.

Do placówki przybyli liczni goście, dzięki którym marzenie o komfortowych warunkach pracy stało się realne.

Swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Łukowskiego – p. Dariusz Szustek, Dyrektor ds. inwestycji – p. Dariusz Orzeł, członek Zarządu Powiatu Łukowskiego – p. Władysław Karaś, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski – p. Marcin Sentkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Stoczek Łukowksi – p. Krzysztof Szczepańczyk, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta – Janusz Rosa, ks. Proboszcz Parafi pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim –  Sławomir Sulej, Wójt Gminy Borowie – p. Wiesław Gąska, Skarbnik Miasta – p. Ewa Soćko, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Krystyna Salomonik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – p. Tomasz Drosio, Dyrektor Zespołu Oświatowego – p. Ewa Cizio, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświatowego – p. Elżbieta Stodolska, Radni Miasta Stoczek Łukowski, a także byli pracownicy Warsztatu.

Uroczyste wydarzenie rozpoczęła przemowa Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej – p. Kingi Wypych. Następnie rozpoczęła się część artystyczna – Jasełka w wykonaniu uczestników. Wspaniały występ zebrał gromkie brawa od przybyłych gości. Po spektaklu Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia placówki.

????????????????????????????????????