Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie

Rada Muzeum

W dniu 25.01.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie nowej kadencji na lata 2022-2026 dla którego Powiat Łukowski jest podmiotem tworzącym  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385).

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Muzeum powołanej Uchwałą nr XLVII/342/2022 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie, Starosta Łukowski Dariusz Szustek wręczył powołania, przyjęto regulamin pracy Rady Muzeum oraz dyskutowano na temat bieżącej działalności placówki. Rada Muzeum ocenia  działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez dyrektora  sprawozdania rocznego oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan. Kadencja członków Rad Muzeum trwa cztery lata. Przewodniczącym Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie został Pan Marek Mojski.

Radę Muzeum Regionalnego w Łukowie powołano w składzie:

 • Karol Ciołek – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
 • Jerzy Siwiec – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
 • Bartłomiej Bryk – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
 • Kacper Sacharczuk – przedstawiciel Burmistrza Miasta Łuków,
 • Grzegorz Kochański – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie,
 • Marek Mojski – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie,
 • Hubert Dybciak – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej,
 • Mieczysław Gaja – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie,
 • Mieczysław Zawadzki – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie,
 • Joanna Kapitaniuk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”,
 • Marek Król – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”.