Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 30 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczestnicy konkurowali ze sobą w trzech grupach: Grupa I – szkoły podstawowe klasy I-IV, Grupa II – szkoły podstawowe klasy V-VIII i Grupa III – szkoły ponadpodstawowe.

Turniej składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy były to eliminacje pisemne, który zakończył się wyłonieniem finalistów. Etap drugi /finał/ był przeprowadzony w formie ustnej. Zwycięzcami konkursu zostali:

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV:

  1. Marcel Siemionek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie,
  2. Aleksandra Turska – Szkoła Podstawowa w Celinach,
  3. Maja Karwowska – Szkoła Podstawowa w Celinach. 

Grupa II – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII:

  1. Grzegorz Kowalczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieszowie,
  2. Karol Zarzycki – Szkoła Podstawowa w Szaniawach – Matysach,
  3. Marcel Zając – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie. 

Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych:

  1. Cezary Żentała – Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie
  2. Szymon Wasilewski – Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym
  3. Jakub Kostian – IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się zwycięzcy grup. Poprawność odpowiedzi oceniała komisja w składzie: kpt. Konrad Turski, st. kpt. Paweł Szyszkowski, st. kpt. Mariusz Małecki oraz Artur Chutny – pracownik w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które wręczyli Wicestarosta Łukowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusz Kozioł wraz z Z-cą Komendanta Powiatowego KP PSP w Łukowie kpt. Konradem Turskim. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Łukowie, Nadleśnictwo Łuków oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.