Dofinansowanie SOR i Pracowni Diagnostycznych

Dofinansowanie

W dniu 19 września 2023 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Środki pochodzą z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Całość dofinansowania wynosi 12 381 470,00 złotych,  w tym:

  • 6 443 500,00 złotych, na taką kwotę obejmuje zakres prac dotyczący przebudowy i modernizacji pomieszczeń SOR oraz pracowni RTG
  • 5 937 970,00 złotych przeznaczone jest na zakup wyposażenia na potrzeby SOR, Laboratorium i Pracowni RTG

Realizacja powyższej inwestycji znacząco pozwoli poprawić jakość i dostępność świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.