Częściowy odbiór robót budowlanych w ZS nr 2 w Łukowie

W dniu 27 marca 2020 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych prowadzonych w Zespole Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w  Łukowie przy ul. Warszawskiej w ramach zadania pn.: „Budowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie”.

W wyniku działań inwestycyjnych powstaje kompleksowy obiekt dydaktyczny przeznaczony do kształcenia zawodowego młodzieży, odpowiadający wymogom techniczno-budowlanym, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zostaną zlokalizowane dwie pracownie gastronomiczne, pracownia hotelarska, obsługi konsumenta i pracownia OZE oraz pomieszczenia sanitarne.

Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnętrzne w budynku, polegające na wykonywaniu posadzek, montażu stolarki drzwiowej i robót instalacyjnych.

Roboty prowadzone są przez Firmę GAJOWNIK s.c. Gajownik Jerzy, Gajownik Adrian, ul. Prosta 3, 21-470 Krzywda. Na chwilę obecną termin zakończenia robót nie jest zagrożony i planowany jest zgodnie z umową na dzień 30.06.2020 roku.