„Budowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie”

W dniu 10 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się podpisanie Umowy dotyczącej wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania pn. „Budowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie”, na łączną kwotę 1 739 235,20 zł.

W imieniu Zarządu Powiatu Łukowskiego umowę podpisali Dariusz Szustek – Przewodniczący Zarządu Powiatu Łukowskiego, Janusz Kozioł –  Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Moniki Wodyk – Netczuk oraz Firma GAJOWNIK s.c. Gajownik Jerzy, Gajownik Adrian z siedzibą Krzywdzie.