Konsultacje w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie. Link TUTAJ