Bartek stypendystą Programu „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

cof

04 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się Gala Finałowa wręczenia stypendiów przyznawanych w wyniku Programu Stypendialnego pt.: „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Szkołę podczas uroczystości reprezentował wicedyrektor Janusz Janaszek, opiekun dydaktyczny ucznia – nauczyciel biologii Renata Wawryniuk oraz stypendysta – uczeń Technikum nr 3 w zawodzie technik agrobiznesu – Bartłomiej Szewczyk.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia było spełnienie wymagań zawartych w regulaminie Programu Stypendialnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zdobycie minimum 50 punktów. Bartek znalazł się wśród pięciu liderów, który za swoje działania proekologiczne zdobyli dwukrotnie wyższą liczbę punktów.

Wśród swoich działań pod kierunkiem opiekuna uczeń wykonał m.in.: budki lęgowe dla ptaków i owadów, projekt autorskiej ścieżki edukacyjnej „Pszczoła mój przyjaciel”, prezentację i ulotkę na temat działań ekologicznych oraz o programie „Czyste Powietrze”, które przedstawił na zebraniach z rodzicami, założył miniogród z roślinami miododajnymi, opracował analizę obserwacji fenologicznych i pogodowych w swojej miejscowości, przygotował spis gatunków objętych ochroną całkowitą  w okolicach Dminina, uczestniczył  w prelekcjach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez UPH w Siedlcach, Ogród Botaniczny w Warszawie, Muzeum Wsi Lubelskiej, współpracując z Fundacją Nasza Ziemia zorganizował akcję Sprzątania Świata. Wszystkie te działania Bartka  miały na celu zachęcić lokalne środowisko do dbania  o przyrodę, promowanie programów ekologicznych, rozwijanie świadomości ekologicznej od najmłodszego pokolenia.

Gratulujemy Bartkowi – liderowi wiedzy i ochrony środowiska!!!

 

Informacja: Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie