Akademia z okazji Dnia Patrona I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

W dniu 5 lutego 2020 r. świętowaliśmy obchody Dnia Patrona I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Grzegorz Rzymowski Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie przywitał uczniów oraz przybyłych gości, a następnie przybliżył zebranym postać Tadeusza Kościuszki – patrona szkoły.  Ryszard Szczygieł Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego wręczył w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego list gratulacyjny oraz stypendia przyznane uczniom: Karolinie Cabaj, Kacprowi Król, Zuzannie Mościckiej oraz Jakubowi Szewczakowi w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”. Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Krzysztof Konstanty Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie pogratulowali uczniom oraz pracującym z młodzieżą nauczycielom, uzyskania stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Akademię poświęconą patronowi szkoły przygotowali uczniowie pod okiem opiekuna Pani Małgorzaty Bancerz, która rozpoczęła się projekcją filmu przygotowanego przez uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie pn. Wycieczka do Muzeum Kościuszki w Maciejowicach, występem chóru oraz quizem.