Przebudowa warsztatów w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim

Prace budowlane w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim” prowadzone są od jesieni ubiegłego roku.

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku warsztatowego z przeznaczeniem na warsztat samochodowy ze stacją kontroli pojazdów, wraz z zapleczem socjalno – szatniowym oraz salą wykładową, na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim. Aktualnie zostały wykonane roboty rozbiórkowe, fundamentowe i murowe, wraz z wykonaniem otworów okiennych i wstawieniem stolarki okiennej dla całego budynku oraz wykonaniem pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu w części istniejącej obiektu.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma USŁUGI BUDOWLANE Zbysław Burdach.