46 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

W dniach 22-23 czerwca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim odbył się 46 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.

W ramach przeglądu na scenie MOK zaprezentowano pięć spektakli obrzędowych, obrazujących bogatą obyczajowość życia dawnej polskiej wsi w wykonaniu teatrów wiejskich z trzech województw północno-wschodniej Polski:

„Przyjmowanie księdza po kolędzie” – Zespół  „Rumenok” – Hołowno, Stowarzyszenie Aktywacji Polesia Lubelskiego w Podedwórzu, woj. lubelskie;

„Sąsiedzi” – Zespół Ludowy „Jarzębina”- Paszenki, Wiejski dom Kultury w Paszenkach, woj. lubelskie;

„Co powstaje z lnu” –  Zespół „Malinki” – Malinniki, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, woj. podlaskie;

„Okrężne u Sołtysa” – Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem”  – Woli Gułowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, woj. lubelskie;

„Oktawa Bożego Ciała” –  Zespół „Grabowianki” – Grabów nad Wisłą, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, woj. mazowieckie.

Z powodów losowych (choroba głównych aktorów) dwa zespoły w ostatniej chwili odwołały swój udział w Sejmiku.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział ponad 100 aktorów.

Wszystkie prezentowane spektakle zostały omówione podczas Forum Dyskusyjnego,
w czasie którego pomocy merytorycznej w doskonaleniu widowisk zespołom udzieliła Komisja Artystyczna w składzie:  Katarzyna Smyk (prof. dr hab.  nauk humanistycznych
w dziedzinie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie i folklorystyka, członek Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej) i  Tomasz Rokosz (prof. dr hab. kulturoznawca, etnomuzykolog, polonista, muzyk,  Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego).

46 Sejmikowi Wiejskich Zespołów Teatralnych  towarzyszyły imprezy, które cieszyły się dużą popularnością wśród widzów:

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim

 Mini festyn w  Parku Miejskim „Chojniak” w trakcie którego odbyły się:

– Występ Teatru  MASKA z Krakowa  (Plenerowy spektakl teatralny dla dzieci);

– Animacje  w wykonaniu aktorów teatru MASKA z Krakowa (gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci);

– Muzyka na  żywo w wykonaniu Zespołu  „DELAY”;

–  „Naszych Przodków Czas” widowisko  Fireshow  w wykonaniu Grupy artystycznej „NIZAR” z Lublina;

– Dyskoteka pod gwiazdami;

 Msza Św.  z udziałem uczestników Sejmiku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim;

Wystawa „Aleksander Świętochowski – Patron roku 2019 w Stoczku Łukowskim”.

Podczas Sejmiku gościła u nas  ekipa Telewizji Lublin.

Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Krzysztof Głuchowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Sławomir Skwarek, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski – Pan Marcin Sentkiewicz, Sekretarz Powiatu – Pan Jerzy Siwiec, Ks. Kanonik Stanisław Bieńko Proboszcz Parafii w Stoczku Łukowskim, Radni Rady Miasta Stoczek Łukowski oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

46 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych odbył się przy współpracy następujących organizatorów:

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie;

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie;

Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie;

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim;

Stowarzyszenie Club Weteranów Szos.

Patronatem honorowym Sejmik objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski;

Wojewoda Lubelski  Przemysław Czarnek;

Senator Rzeczypospolitej Polskiej  Stanisław Gogacz;

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Krzysztof Głuchowski;

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Sławomir Skwarek;

Starosta Łukowski Dariusz Szustek;

Burmistrz  Miasta Stoczek Łukowski – Marcin Sentkiewicz.

Patronami medialnymi  46 Sejmiku byli:

Telewizja Polska 3 Lublin,

Polskie Radio Lublin,

Telewizja Master TV,

Portal informacyjny podlasie24,

Tygodnik Echo Katolickie;

Katolickie Radio Podlasie.

Sejmik dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Łukowskiego, Województwa Lubelskiego oraz sponsorów  „ŁUKSJA” Spółka z o.o. Producenta eleganckiej odzieży dla kobiet  której prezes jest Pani Zofia Żuk; Banku Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział w Stoczku Łukowskim którego prezes jest Pan Jarosław Trokowicz, Banku Spółdzielczego w Łukowie którego Prezes jest Pani Zofia Przeździak ; Studia Tańca i Ruchu Kordaszewscy.