Zlot Hufca ZHP Łuków „To jest Jata!”

Zlot Hufca ZHP Łuków „To jest Jata!”

W dn. 26 – 28 sierpnia 2022 r. na ranczu „Pod Bocianem” w Żdżarach pojawiły się duże namioty i wielu młodych ludzi. To harcerze i harcerki z Hufca ZHP Łuków przyjechali na swój zlot, który odbywał się pod hasłem „To jest Jata!”. Uczestnicy pochodzili z Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Krasewa, Stoczka Łukowskiego.

Program wyjazdu koncentrował się na poznawaniu przyrody i kwestiach ekologicznych. Harcerze wzięli udział w nocnej grze w terenie – „Rozjaśnij lampę Ignacego”. Podczas niej zdobywali wiedzę
z zakresu fizyki, chemii, nauk społecznych. Poznawali dokonania wynalazcy lampy naftowej, Ignacego Łukasiewicza. Zastanawiali się, jak rozwój cywilizacji wpływa na naturę. Druhny i druhowie wędrowali także pięknymi szlakami rezerwatu Jata. Odwiedzili Centrum Promocji Drewna
w Żdżarach oraz zaznajamiali się z historią powstania styczniowego oraz Armii Krajowej. Udało się także zorganizować tematyczną grę ekologiczną o problemach globalnych – „Wypożyczyliśmy Ziemię od naszych wnuków”. Zlot podsumowało obrzędowe ognisko „Zielono mi”.

Komendantką zlotu „To jest Jata!” była phm. Magdalena Czerska-Sadło. W skład komendy weszli jej zastępcy: pwd. Sebastian Romańczyk i hm. Michał Mojski, oboźni: David i Krystian Manukyanowie oraz: pwd. Sylwia Staniszewska, pwd. Małgorzata Bobruk, pwd. Magdalena Niewęgłowska i Monika Domańska. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez samorządy Łukowa, Powiatu Łukowskiego i Radzynia Podlaskiego oraz firmy: „Twój Świat. Ogrody Wertykalne” i  Jakub Abramek „Abra-Trans” z Łukowa. Partnerem gry terenowej „Rozjaśnij lampę Ignacego” była Fundacja PZU w ramach projektu „To już jasne! – młodzi poznają świat nauki”. Zlot doszedł do skutku także dzięki pomocy sołtysa Żdżar, Sławomira Rybki, Nadleśnictwa Łuków i leśniczego leśnictwa Jata, Arkadiusza Tomasiewicza, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz pana Karola Sadło.

Wyjazd pozwolił na poznanie urokliwego zakątka naszej „małej ojczyzny”, jakim bez wątpienia jest rezerwat Jata.

Informacja: hm. Michał Mojski