Zawiadomienie o XVII sesji Rady Powiatu Łukowskiego

ZAWIADAMIAM
że w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 900
w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17,
odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Łukowskiego, w której będzie można uczestniczyć zdalnie za pośrednictwem transmisji na YouTube. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju bezpośredni udział w sesji został ograniczony do obecności radnych na sali obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
4. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
5. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1) Nadzór Wodny w Garwolinie,
2) Nadzór Wodny w Radzyniu Podlaskim,
3) Nadzór Wodny w Łukowie
4) Nadzór Wodny w Mińsku Mazowieckim,
5) Nadzór Wodny w Siedlcach.
6. Informacja o działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie na terenie powiatu łukowskiego w 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego równości między ludźmi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej i stypendiów naukowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków nawałnic.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Karol Ciołek