Wystawa poświęcona Piotrowi Czubaszkowi w Muzeum Regionalnym w Łukowie

,,Tworzyłem dla Was…” to tytuł wystawy poświęconej zmarłemu przed rokiem artyście rzeźbiarzowi Piotrowi Czubaszkowi, której otwarcie miało miejsce w dniu 13.07.2022 r. na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

To wyraz pamięci o zmarłym łukowskim rzeźbiarzu ludowym. W  tak wyjątkowym wydarzeniu udział wziął Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz liczne grono przyjaciół Piotra, jego najbliższa i dalsza rodzina oraz osoby związane z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej. Na wystawie znalazło się wiele prac wykonanych przez Piotra Czubaszka, przekazanych przez osoby prywatne oraz będące w zbiorach muzealnych, a także zdjęcia, statuetki i dyplomy dokumentujące dokonania artysty i jego pracę twórczą.

W tym dniu odbyło się także podsumowanie konkursu plastycznego pt. ,,Łukowskie rzeźby Piotra Czubaszka”. Na konkurs wpłynęło 35 prac. Głosami uczestników spotkania, pierwsze miejsce zdobyła praca Edyty Cizio, drugie miejsce – praca Aleksandry Koziej, natomiast trzecie miejsce zajęła praca Zuzanny Oknińskiej. Nagrodami w konkursie były dyplomy oraz pamiątkowe rzeźby przedstawiające sowy siedzące na harmonijce ustnej wykonane przez znanego i cenionego w środowisku łukowskim artystę rzeźbiarza Roberta Sadło. Podczas wydarzenia nastąpiło również oficjalne nadanie pracowni rzeźbiarskiej imienia Piotra Czubaszka, w której na co dzień tworzył. W pracowni będzie można oglądać jego prace do końca wakacji.

Piotr Czubaszek był znanym i lubianym w szerokim gronie rzeźbiarzem ludowym. Należał do łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz do Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków, gdzie przez wiele kadencji sprawował funkcję prezesa. Tworzył rzeźby i płaskorzeźby. Rzeźbił głównie postacie świętych, kwiaty oraz ornamenty roślinne. Można go było spotkać w jego pracowni znajdującej się na dziedzińcu łukowskiego muzeum. Regularnie brał udział w wystawach, konkursach, pokazach i warsztatach plenerowych. Jego prace wystawiane są w wielu muzeach w Polsce, jak również w Europie i USA. Brał udział w licznych plenerach rzeźbiarskich w kraju i zagranicą.

Zamiłowanie do twórczości ludowej starał się przekazywać młodszemu pokoleniu, prowadząc przy Muzeum Regionalnym w Łukowie ,,szkółkę rzeźbiarską”, popularyzując rzeźbę ludową wśród dzieci i młodzieży. Nie ukrywając swoich tajemnic warsztatowych uczył młodych adeptów trudnej sztuki rzeźbienia, przy zachowaniu treści i formy rzeźby ludowej naszego regionu. Za pracę z młodzieżą w „szkółce rzeźbiarskiej” jako opiekun oraz za całokształt twórczości otrzymał w roku 2019 od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową ,,ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”, a także wiele podziękowań, nagród i dyplomów za prowadzone pokazy rzeźbienia i warsztaty rzeźbiarskie w łukowskim muzeum oraz w szkołach i placówkach oświatowych. Miał 58 lat, kiedy pokonała go choroba. Zmarł 13.07.2021 r.

„Piotr nie chciał wystaw swoich prac. Nie czekał nigdy na wyróżnienia, pochwały, nagrody. Dla niego największą nagrodą było uznanie odbiorców. Bardzo się cieszył gdy jego prace się podobały. I podobały się – mówiła podczas spotkania jego przyjaciółka, Katarzyna Kuć. – Ta wystawa jest potrzebna nam, żeby raz jeszcze Piotra wspomnieć. Zapamiętajmy go, jako człowieka pełnego pasji i radości życia. Jako wspaniałego tatę i dziadka. Jako serdecznego przyjaciela. Po prostu dobrego człowieka. Będziemy go mieli w sercach”.

Organizatorami wydarzenia było Muzeum Regionalne w Łukowie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Informacja i zdjęcia: Muzeum Regionalne w Łukowie