Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły w załączeniu.

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2023