Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, sztuki i ppoż. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 /PDF/.