Wizyta Wicewojewody Lubelskiego w Muzeum H. Sienkiewicza

W dniu 15 kwietnia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej odwiedził wicewojewoda lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie czytamy obszerną relację ze spotkania:  “Najpiękniejsze polskie nowele staną się lekturą Narodowego Czytania roku 2019. Wśród ośmiu utworów znajduje się również dzieło polskiego noblisty, Henryka Sienkiewicza, pt. „Sachem”. W Woli Okrzejskiej, w której przyszedł na świat pisarz, znajduje się muzeum jego imienia oraz niezwykle cenny zbiór rękopisów, rzeczy osobistych oraz pamiątek. Kuratelę nad Muzeum sprawuje dyrektor Maciej Cybulski, z którym spotkał się wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

-„Żyłem i pisałem krzepiąc serca nadzieją wolności”- powiedział wicewojewoda cytując słowa polskiego wieszcza, podkreślając jednocześnie wielkie dziedzictwo, które po nim otrzymaliśmy, a które oglądać można w dawnej siedzibie rodu Sienkiewiczów.

Wicewojewoda podziękował dyrektorowi Cybulskiemu, który poprzez swoje zaangażowanie gromadzi coraz więcej cennych śladów nie tylko z okresu twórczości pisarza, ale pozyskuje również pamiątki życia rodzinnego artysty czy też souveniry z licznych podróży. Henryk Sienkiewicz niegdyś napisał: „Tradycje można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty, dobrze zamknięte nie giną, ale też i nie promieniują. Tradycja polska powinna promieniować , powinna rzucać blask na życie i zabarwiać je”. Zgodnie ze słowami pisarza jego wkład w polskie dziedzictwo narodowe powinien być dostępny dla kolejnych pokoleń. Umożliwiają to pracownicy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, którzy każdego roku przyjmują tysiące osób chcących poznać twórczość i życie noblisty, a niekiedy również kulisy powstawania kolejnych dzieł literackich.

Sienkiewicz żył w ciężkich czasach zaborów co przełożyło się na jego patriotyczne wychowanie oraz pragnienie życia w wolnej Polsce. Wartości przekazywane Henrykowi przez całe życie odzwierciedlają się w jego twórczości literackiej, która znana jest na całym świecie, a sam artysta doceniony był chociażby poprzez otrzymaną w 1905 roku nagrodę nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości. Litwos (jeden z przydomków Henryka Sienkiewicza) był jednym z najbardziej znanych polskich pisarzy z okresu przełomu XIX i XX wieku.”