W świecie zwierząt i bajek

18.05.2022 r. dzieci wraz z opiekunami i rodzicami z powiatu łukowskiego pojechali na wycieczkę do Warszawy i Zalesia Górnego. Projekt realizowany był dzięki dotacji z Zarządu Powiatu w Łukowie oraz we współpracy z Zespołem Placówek w Łukowie. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie to miejsce gdzie dzieci z niepełnosprawnością i ich opiekunowie poznawali, obserwowali wspaniałe zwierzęta i wypoczywali pośród pięknej przyrody. Udział w wyjeździe pozwolił beneficjentom na pokonanie barier psychicznych i fizycznych, podniósł ich wartość funkcjonowania w społeczeństwie. Pobudził dzieci do twórczego myślenia i rozwijania wyobraźni. Umożliwił zetknięcie się z przyrodą oraz wpłynął na polepszenie sprawności fizycznej.

Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie „Jesteśmy Sobie Potrzebni” działające przy Zespole Placówek w Łukowie. Projektem koordynowali: p. A. Szczygielska, p. K. Koć i p. M. Zaniewicz.