Uczniowie Zespołu Placówek w Łukowie na koloniach „Lato w mieście” w Warszawie

W dniach 16-23 lipca 2023r. grupa 12 uczniów Zespołu Placówek w Łukowie brała udział w bezpłatnych koloniach „Lato w mieście. Bemowo 2023” w Warszawie. Uczniowie szkoły gościli na terenie Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie. Wyjazd był możliwy dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 150 w Warszawie i Zespołem Placówek w Łukowie.

Program kolonii „Lato w mieście” przewidywał wycieczki po Warszawie i poznawanie historii miasta i miał charakter wędrowny.  Grupa zwiedzała stolicę Polski pod przewodnictwem nauczyciela historii pana Krzysztofa Łapy, który w ciekawy sposób przybliżał bogatą historię Warszawy. Uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Muzeum Techniki, Zamek królewski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Azji i Pacyfiku. Nie zabrakło miejsca na sportowe zabawy ruchowe i wyjścia na basen oraz spacery po okolicznych lasach. Wychowawcy organizowali wyjścia do restauracji McDonald’s, do kawiarni na lody i słodkie desery.

Uczestnicy kolonii musieli sprostać szybkiemu tempu życia w Warszawie, codziennie podróżowali metrem, tramwajem czy autobusem. Wymagało to dyscypliny, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, respektowania norm społecznych i wykazania się kulturą osobistą. Był to bezcenny trening umiejętności społecznych, rozwijania samodzielności oraz nabywania wielu kompetencji społecznych.

Uczniowie wraz z panią dyrektor Danutą Zawadzką zostali zaproszeni do Urzędu Dzielnicy Bemowo, gdzie grupa została przyjęta przez wiceburmistrza dzielnicy Bemowo, pana Piotra Kobierskiego oraz naczelnika Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo panią Katarzynę Niedźwiecką. Nie zabrakło ciepłych słów ze strony władz dzielnicy Bemowo oraz upominków dla uczniów. Na ręce pana wiceburmistrza zostały złożone podziękowania w imieniu dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie pani Danuty Kowal, wychowawców i uczniów za zorganizowanie tak wspaniałych kolonii. Na terenie szkoły goszczącej przekazano podziękowania, kwiaty i pamiątkowe zdjęcia na ręce pani dyrektor Danuty Zawadzkiej, pani Grażyny Żółtowskiej, pana Krzysztofa Łapy i pana Wojciecha Klażyńskiego – radnego dzielnicy Bemowo.

Kolonie „Lato w mieście” odbyły się dzięki zaangażowaniu wielu ludzi o  sercach otwartych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Szczególne podziękowania kierowane są do następujących osób:

– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie -pani Danuty Zawadzkiej

– Wiceburmistrza Dzielnicy Bemowo – pana Piotra Kobierskiego

– Naczelnika Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo – pani Katarzyny Niedźwieckiej

– Radnego Dzielnicy Bemowo – pana Wojciecha Klażyńskiego

– pani Grażyny Żółtowskiej

– pana Krzysztofa Łapy

– Agenta firmy żywieniowej „ Szwajcarka” – pana Marcina Sikorskiego

Opracowała: Anna Kryczka-Wysokińska