Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami JST oraz parafii z terenu Powiatu Łukowskiego w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Program ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Termin naboru wniosków 24.11.2022 r. – 17.03.2023 r.

Spotkanie poprowadzili: Izabela Przewłocka – Dyrektor Rozwoju Regionu Lubelskiego Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Michał Mączka – Menedżer ds. Rozwoju relacji społecznych – Bank Gospodarstwa Krajowego.