Spotkanie informacyjne z pracodawcami z Powiatu Łukowskiego

W dniu 31 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie, w budynku Starostwa Powiatowego, odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z Pracodawcami powiatu łukowskiego.

Celem spotkania było poinformowanie oraz  zgłębienie wiedzy Pracodawców o :

  • substydiowanych formach zatrudnienia (prace interwencyjne, dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnianych osób 50+, doposażenie stanowiska pracy)
  • organizacji staży
  • możliwościach przeszkolenia potencjalnych kandydatów na pracowników
  • możliwości przeszkolenia przedsiębiorców i pracowników w ramach

Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  • procedurach dotyczących zatrudniania cudzoziemców
  • pośrednictwie pracy
  • poradnictwie zawodowym

W spotkaniu udział wzięło ponad 50 Pracodawców, wśród nich również Pracodawca, a jednocześnie Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy – Pan Marek Zdanowski (firma ”Wierzejki”).

Wszystkich zebranych przywitał dyrektor PUP – Pan Stanisław Puch, przybliżając jednocześnie ogólną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz fundusze jakimi urząd dysponuje w 2023 r. Merytoryczne informacje dotyczące form wsparcia, naborów przedstawiły:
– Pani Katarzyna Zabielska – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy,
– Pani Iwona Niedziółka – Kierownik Działu Usług Rynku Pracy.

Indywidualnych konsultacji i odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieliła
Pani Agnieszka Rola – Pośrednik Pracy oraz
Pani Małgorzata Skwarek – Specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

Pracodawcy mieli możliwość wypełnienia ankiety. Pozyskane z niej odpowiedzi, sugestie, propozycje zostaną wykorzystane do organizacji jeszcze lepszej współpracy urzędu z Pracodawcami.
Pani Danuta Bosek – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej podziękowała wszystkim za poświęcony czas, wyrażając nadzieję, że był on owocny, a Pracodawcy zdobyli nową lub pogłębili już posiadaną wiedzę na temat możliwości uzyskania wsparcia z urzędu.