Realizacja modernizacji Zespołu Szkół w Adamowie

Adamów

Powiat Łukowski gruntownie modernizuje obiekty Zespołu Szkół w Adamowie.

W I etapie dokonano przebudowy dachu na głównym budynku szkoły. W ramach II etapu modernizacji obiektów Zespołu Szkół w Adamowie są obecnie wykonywane roboty remontowo – budowlane pomieszczeń głównego budynku Zespołu Szkół w Adamowie, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz nowa elewacja budynku wraz z dociepleniem budynku. Należy przypomnieć, iż równocześnie Powiat Łukowski zmodernizował system grzewczy szkoły poprzez uruchomienie nowej kotłowni gazowej.

Powyższe prace wykonywane są w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”, z którego pozyskano środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia całości zadania objętego przedmiotem umowy to 22.06.2024 roku.