Kolejne wsparcie finansowe dla OSP

W dniu 20 marca br. odbyło się spotkanie, dotyczące podpisania umów w sprawie przekazania przez Powiat Łukowski środków finansowych dla Gminy Krzywda oraz Gminy Łuków z przeznaczeniem na zadania własne gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Gmina Łuków otrzyma wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Biardach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzych Rogach. Natomiast  Gmina Krzywda otrzyma wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fiukówce oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrzei.

Wyżej wymienione jednostki OSP w roku bieżącym obchodzą jubileusz 100-lecia.

Wsparcie Powiatu Łukowskiego dla Gmin jest formą podziękowania za ich trud i wysiłek w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Na podpisanie umowy czeka jeszcze Gmina Wojcieszków, która otrzyma wsparcie dla jednostki OSP Wojcieszków.