Przebudowa drogi powiatowej Wojcieszków – Wola Burzecka – Adamów

Podpisanie umowy

Miło nam poinformować, że w dniu 13 października 2023 r. władze Powiatu Łukowskiego zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków – Wola Burzecka – Adamów.

Umowna wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 1 099 977,95 zł.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane w terminie do 15 listopada 2023r.

Przebudowa obejmować będzie w szczególności roboty nawierzchniowe, poszerzenie jezdni, remont istniejącego chodnika, wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntowych oraz oznakowanie poziome jezdni.