Przebudowa drogi powiatowej w Ciechominie

Przebudowa drogi

Powiat Łukowski rozpoczął realizację robót budowlanych związanych z przebudową blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1324L usytuowanego w miejscowości Ciechomin gm. Wola Mysłowska.

Droga w tym miejscu zostanie poszerzona do szerokości 7 m i zyska nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wartość realizowanego zadania opiewa na kwotę 786 431,64 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji Powiat Łukowski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% jej wartości. Pozostałą część w wysokości 30% wartości zadania finansują wspólnie Powiat Łukowski i Gmina Wola Mysłowska.