Pieniądze na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbiu

Pieniądze na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbiu

W czwartek 09 lipca 2020 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wśród jednostek, których wniosek został rozpatrzony pozytywnie znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu. W jej imieniu zapewnienie dofinansowania w kwocie 540 000 zł odebrał Prezes OSP Krzysztof Fornal. Promesy wręczali wicepremier Jacek Sasin, Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz Prezes WFOŚiGW Paweł Gilowski.

„To dla naszej jednostki duża satysfakcja, że nasz wniosek otrzymał tak duże wsparcie i dofinansowanie. Po dołożeniu środków przez gminę Łuków w kwocie 240 000 zł oraz środków własnych OSP w kwocie 9 537 zł budżet został w pełni skonstruowany i możliwe było ogłoszenie przetargu, dzięki wsparciu samorządu gminnego. Aktualnie mamy wyłonionego dostawcę samochodu VOLVO za kwotę 789 537 zł. W tym tygodniu OSP w Dąbiu podpisze umowę z firmą Bocar Sp. z o.o. z terminem realizacji zadania do 31.08.2020 r. Tym samym do końca wakacji marzenie OSP w Dąbiu o nowym samochodzie spełni się” – informują strażacy z Dąbia.

Oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodu z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne odbędzie się prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku.

Informacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu