Inwestycje SP ZOZ w Łukowie

Inwestycje SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie realizuje szereg zadań inwestycyjnych.      W 2019 r. zakończono modernizację  i  przystosowanie infrastruktury Podstawowej Opieki  Zdrowotnej  w Jedlance, Trzebieszowie, Wandowie na łączną kwotę 1 745 748,79 PLN. Ponadto dokonano przebudowy i remontu pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do celów SOR  w SP ZOZ  w Łukowie oraz zrealizowano I etap instalacji drenażu na kwotę 1 192 692,16 PLN. W minionym roku zakończono również inwestycje na łączną kwotę 956 005,73 obejmujące remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na oddziale psychiatrycznym w szpitalu, wykonano prace dostosowawczo-remontowe w oddziałach i pomieszczeniach szpitalnych, wykonano parking  w POZ w Jedlance. W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 972754,47 PLN  obejmujące remont rozdzielni wraz z wymianą agregatu prądotwórczego i niezbędną infrastrukturą, termomodernizacja budynku B1 w SP ZOZ w Łukowie i dostosowanie budynku POZ w Stoczku Łukowskim do obowiązujących wymagań. Całkowita wartość inwestycji  obejmującej termomodernizację budynków SP ZOZ  w Łukowie wynosi ogółem 1 786 383,59 PLN z terminem realizacji  do końca 2020r. Ponadto SPZOZ  w Łukowie jest w trakcie realizacji zadania związanego z uruchomieniem 64-rzędowego tomografu komputerowego oraz  cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem dla pacjentów z terenu Powiatu Łukowskiego na łączną kwotę 3 300 000 PLN.