Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa dróg powiatowych

W kwietniu br. Powiat Łukowski rozpoczął realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi – granica powiatu i Nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Łukowski  – Kownatki”.

Inwestycja będzie realizowana przy 60-cio procentowym współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, co przekłada się na kwotę 5.991.370,00 zł. otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 9.985.617,75 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowanych łącznie blisko 10 km odcinków dróg powiatowych nr 1202L i 1319L w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi 1202L z drogą gminną w Turzych Rogach, na skrzyżowanie typu rondo. Wykonanie tych robót wpłynie na zwiększenie komfortu podróżowania, oraz poprawę dostępności do ośrodków  gospodarczych i usług publicznych w Łukowie.