Komunikat z XXVII sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 1000  odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za rok 2020.
 • w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 • w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łukowskiego wotum zaufania.
 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Łukowskiego z wykonania budżetu za 2020 rok.
 • w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stanin.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację na temat oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 • informację dotyczącą funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz o funkcjonowaniu PKS w Łukowie S.A.
 • informację o funkcjonowaniu SP ZOZ w Łukowie w 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r.
 • Raport o stanie Powiatu Łukowskiego w 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–