Powiatowy konkurs czytelniczo – prasowy pod hasłem ”Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza  powiatowy  konkurs czytelniczo – prasowy pod hasłem „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy Biblioteki, mieszkańcy powiatu łukowskiego.

Ankieta  z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.lukow.pl

Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek, dnia 10 maja 2022 r., na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, w Telewizji „Master” oraz na stronie internetowej Biblioteki.

Wypełnioną ankietę, wraz z danymi osobowymi, należy składać do dnia 30 kwietnia 2022 r. w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.