Powiatowy Finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II, odbył się finał powiatowy XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczestnicy konkurowali ze sobą w trzech grupach: Grupa I (10 – 13 lat),  Grupa II (14 – 16 lat)  i Grupa III – (17 – 19 lat).

Turniej składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy, były to eliminacje pisemne, który zakończył się wyłonieniem finalistów. Etap drugi /finał/ był przeprowadzony w formie ustnej. Zwycięzcami konkursu zostali:

I grupa wiekowa (10 – 13 lat)

  1. Kacper Lucht – Zespół Szkół w Gręzówce
  2. Piotr Głuchowski – Szkoła Podstawowa w Jakuszach
  3. Mateusz Wileński – Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie

II grupa wiekowa (14 – 16 lat)

  1. Cezary Żentała – Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej
  2. Sandra Adamczyk – Szkołą Podstawowa w Wojcieszkowie
  3. Mikołaj Osiński – Szkoła Podstawowa w Zagoździu

III grupa wiekowa (17 – 19 lat)

  1. Jakub Krzysiak – Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym
  2. Dawid Wylotek – IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie
  3. Kacper Beczek – Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się zwycięzcy grup.

Poprawność odpowiedzi oceniała komisja w składzie: st. kpt. Dominik Sadowski, st. kpt. Mariusz Małecki, kpt. Sylwester Goławski, Jan Strzyżewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łukowie / Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie oraz Grażyna Wygowska – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Nagrody wręczyli: Wicestarosta Łukowski / Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie– Janusz Kozioł, Komendant Powiatowy PSP w Łukowie – st. bryg Tomasz Majewski oraz Kazimierz Żmuda – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków.

            Nagrody zostały ufundowane przez:

– Starostwo Powiatowe w Łukowie,

– Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

 

Informacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łukowie