Powiat Łukowski z dofinansowaniem do organizacji wycieczek szkolnych

wycieczka

Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie do organizacji wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, w łącznej wysokości 27984 zł, w tym:

13024 zł dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim – Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Józefa Dwernickiego

14960 zł dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim – Technikum z Oddziałami Integracyjnymi

Z dofinansowania skorzysta 22 uczniów liceum i 33 uczniów technikum.

Wraz z opiekunami uczniowie liceum zwiedzili Kraków i okolice, natomiast uczniowie technikum we wrześniu wyjadą do Trójmiasta.

W dniach 8-10 maja 2023 r. zorganizowano trzydniową wycieczkę z noclegami w hotelu „Żaczek”
w Krakowie. Uczestnikom zapewniono dojazd autokarem i wyżywienie. W wycieczce uczestniczyło 22 uczniów  Liceum Ogólnokształcącego pod opieką 3 opiekunów. Wszyscy uczestnicy zostali ubezpieczeni. Zapewniono usługę przewodników w poszczególnych zwiedzanych obiektach.

W pierwszym dniu wycieczki zwiedzono wraz z przewodnikiem historyczny zespół miasta Krakowa, odbył się spacer krakowskimi drogami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościół Mariacki i Katedrę na Wawelu. Drugiego dnia grupa zwiedziła Zamek na Wawelu,
a następnie pod opieką przewodnika Kopiec Kościuszki z otoczeniem
i Muzeum Narodowe  – Galerię Malarstwa Polskiego w Sukiennicach. Dodatkowo popołudniu wycieczka zwiedziła żydowski Kazimierz. Trzeciego dnia grupa udała się do Ojcowa, gdzie pod opieką przewodnika zwiedziła Ojcowski Park Narodowy (Zamek w Pieskowej Skale, Jaskinię Ciemną, Bramę Krakowską, Maczugę Herkulesa).

W godzinach wieczornych uczestnicy wycieczki dotarli bezpiecznie do Stoczka Łukowskiego.

Podczas wycieczki uczniowie rozszerzyli zakres wiedzy o kulturze
i dziedzictwie narodowym naszego kraju oraz o sylwetce jednego z wielkich Polaków – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wzrosła ich świadomość patriotyczna oraz zainteresowanie historią i kulturą. Ponadto mogli poznać ciekawostki Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

Trzydniowa wycieczka oprócz wymienionych efektów turystyczno – krajoznawczych pozwoliła uczniom na integrację oraz zacieśnienie więzi przyjaźni.

https://powiatlukowski.pl/wp-content/uploads/2023/05/Prezentacjapoznaj-polske.pdf