Posiedzenie Zarządu Powiatu Łukowskiego

Zarząd

Zarząd Powiatu Łukowskiego na posiedzeniu dnia 25 października br. obradował nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół  nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie. Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie rozpocznie swoje funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2024 r. w dziedzinie ślusarstwa, mechaniki i obróbki skrawaniem.