Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej – Al. Wojska Polskiego w Łukowie

Podpisanie umowy

W dniu 15 grudnia 2023 r. władze Powiatu Łukowskiego zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie. Jest to jedno z zadań, na które Powiat Łukowski pozyskał 95-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot umowy obejmuje przebudowę 1-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi powiatowej nr 1375L Al. Wojska Polskiego w Łukowie w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, wymiany nawierzchni dróg dla pieszych i rowerów z kostki betonowej na nawierzchnię asfaltową oraz wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 1 915 627,49 zł. Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r.