Ogłoszenie

ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW

Pragniemy przypomnieć Mieszkańcom naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów

♦Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

♦Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1)  nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej

3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

♦W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

♦W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 5️⃣0️⃣0️⃣zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣zł.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣zł.

♦Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

1️⃣  zbyciu pojazdu;

2️⃣  zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 2️⃣5️⃣0️⃣zł.

♦Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

♦Przypominamy też naszym Mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji.

♦Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki:

EPUAP: /ar3263tylx/SkrytkaESP

♦Zawiadomienie – wniosek wraz z kopią umowy/faktury można złożyć w Punkcie Informacyjno-Kancelaryjnym Starostwa – w holu na parterze budynku głównego przy ul. Piłsudskiego 17.