Pierwsza umowa na budowę boisk podpisana

Umowa

W dniu 28 marca 2024 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na zadanie: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim – Budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie”. Umowa z Wykonawcą zadania – COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska opiewa na kwotę 383 466,18 zł brutto. Zadanie główne pn.: “Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim” składa się z trzech zadań inwestycyjnych, które będą realizowane przy Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie, Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie i Zespole Placówek w Łukowie.

Pierwsza z umów dotyczy budowy boiska przy Zespole Placówek w Łukowie, w którego zakres wchodzi:

  • boisko wielofunkcyjne 16,00 x 31,00 m, o nawierzchni poliuretanowej;
  • piłkochwyty o wysokości 6,0 m, system drenażu liniowego boiska;
  • mała architektura w postaci ławek i koszy na śmieci.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Powiat Łukowski w ramach złożonego wniosku Edycja8/2023/7533/PolskiLad uzyskał dofinansowanie dla wszystkich zadań w łącznej kwocie 4.996.830,00 zł.

Pozostałe dwie umowy zostaną podpisane w kolejnym tygodniu.