OGŁOSZENIE – SYTUACJA W SP ZOZ W ŁUKOWIE

Informacja

OGŁOSZENIE

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2,  w SPZOZ w Łukowie do odwołania zostają podjęte następujące działania:

1.odwołuje się planowe przyjęcia i zabiegi pacjentów w Oddziałach Szpitalnych,

2.wprowadza się bezwzględny zakaz odwiedzin w Oddziałach,

3.wprowadza się bezwzględny zakaz przyjęć przedstawicieli medycznych do Oddziałów Szpitalnych i Poradni,

4.odwołuje się zabiegi dla pacjentów w Zakładzie Fizjoterapii, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji dla dzieci,

5.ogranicza się wykonywanie badań diagnostycznych dla pacjentów ambulatoryjnych

6.w Poradniach lekarza POZ, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wdraża się udzielanie porad w formie telefonicznej,

7.wstrzymuje się porady w Poradniach Specjalistycznych,

8.przyjmowani będą wyłącznie pacjenci w trybie nagłym do następujących poradni: chirurgicznej, otolaryngologicznej, okulistycznej.

9.informacja wyłącznie telefoniczna czynna w godz. 7.00 – 14.30,

10.tel.: (25)798 9061, (25)798 9062, (25)798 2000-9,wew.339, kom. 721 173 099