Ofensywa drogowa Powiatu Łukowskiego

Przebudowa drogi powiatowej

Starosta Łukowski Dariusz Szustek informuje, że rozpoczęto remonty kolejnych dróg powiatowych. Prace obejmują naprawę nawierzchni, wymianę krawężników oraz oznakowanie poziome i pionowe. Celem remontu jest poprawienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz komfortu podróżowania dla mieszkańców. Prace są planowane w sposób zapewniający minimalne utrudnienia w ruchu drogowym, jednak czasami może być konieczne wprowadzenie objazdów czy tymczasowych ograniczeń prędkości. Starosta zapewnia, że remonty będą prowadzone systematycznie, aby utrzymać w dobrym stanie drogi powiatowe.