Nowy sprzęt w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie dokonano odbioru zakupionego za ponad 360 tys. zł. nowego zestawu służącego do zimowego utrzymania dróg. W jego skład wchodzą: ciągnik rolniczy FARMTRAC 9130 DTV, posypywarka Pronar T132 oraz pług odśnieżny Pronar PUV 2800. Zakupiony sprzęt zimą będzie służył do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych, natomiast poza sezonem zimowym duży potencjał ciągnika zostanie wykorzystany do bieżącego utrzymania dróg i pasów drogowych.

Doposażenie bazy sprzętowej Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie jest wynikiem postrzeganej przez władze Powiatu Łukowskiego potrzeby zintensyfikowania działań w zakresie bieżącego utrzymania zarządzanej infrastruktury drogowej, wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników.