Kolejne dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Łukowskiego

podpisanie

W Starostwie Powiatowym w Łukowie podpisano umowy na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, na które Powiat Łukowski pozyskał 80-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pierwsza umowa, zawarta z firmą DORKOP Mariusz Celiński z siedzibą w Celinach, dotyczy budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka, gm. Łuków. W ramach zadania na odcinku 990 m powstanie chodnik z kostki brukowej, o szerokości 1,80 m.  Umowna wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 494 999,97 zł. Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane w terminie do dnia 23 kwietnia 2024 r.

Druga umowa dotyczy realizacji przebudowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz, gm. Stanin. W ramach zadania, firma MAWIK Wojciech Karczewski z siedzibą w Podgaju, dokona rozbiórki istniejącego chodnika i wykona nowy chodnik z kostki brukowej, o szerokości 1,80 m, na odcinku 415 m. Roboty budowlane o wartości 328 946,28 zł wykonawca zobowiązał się zrealizować w terminie do dnia 21 kwietnia 2024 r.