Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr 271/668/2022 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej pn. „Powierzenie w 2023 r. organizacjom pozarządowym prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łukowskiego w miejscowościach Adamów i Stoczek Łukowski”.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Załącznik do ogłoszenia