Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie

Rok szkolny 2018/2019  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łukowie rozpoczęła w nowej siedzibie przy ulicy ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41 i zajmuje I piętro dawnego budynku dydaktycznego  I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Zarząd Powiatu Łukowskiego warunki pracy specjalistów oraz osób korzystających z oferty pomocowej znacznie się poprawiły. Poradnia dysponuje nowocześnie urządzonymi i wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt i nowe meble gabinetami psychologicznymi, logopedyczne i pedagogicznymi, salami  doświadczania świata,   integracji sensorycznej, do  zajęć grupowych.  Pracownicy poradni odpowiednio  zaaranżowali pomieszczenia,  by  dawały poczucie bezpieczeństwa i tworzyły sprzyjający klimat  podczas diagnoz i terapii i  konsultacji. Ofertę placówki uzupełniono,  m.in. o nieodpłatną diagnozę i terapię SI, metodę Biofeedbeck, trening zastępowania agresji. Zapowiedziano  kontynuację grup wsparcia specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz cykliczne spotkania logopedów w ramach sieci współpracy.

Pełna oferta poradni dostępna jest na stronie internetowej http://poradnia.lukow.pl

Otwarcie nowej siedziby poradni odbyło się 29 sierpnia 2018 r. Uczestniczyli w nim: Starosta Łukowski – Pan Janusz Kozioł, Burmistrz Miasta – Pan  Dariusz Szustek, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Łukowskiego,  lokalnych przedsiębiorstw,  instytucji  i stowarzyszeń współpracujących z poradnią,  przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty,  dyrektorzy szkół,  przedszkoli i placówek   oraz emerytowani dyrektorzy łukowskich szkół  średnich, byli pracownicy poradni oraz świetlicy terapeutycznej. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan Henryk Hryciuk- dyrektor PPP w Łukowie w latach 1982-1987.

Prowadząca uroczystość  dyrektor – Pani Zofia Skrzymowska, przypomniała historię poradni, jej początki i tworzenie zespołu profesjonalnych  specjalistów, współpracę ze środowiskiem, której efektem były utworzone ośrodki przedszkolne w latach 2005-2010 pod patronatem Fundacji Komeńskiego, pracę od 1999 r.  nad projektem profilaktycznym, stanowiącym rekomendacje do tworzenia szkolnych  programów profilaktycznych.  W dniu otwarcia nowej siedziby podziękowano również za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Pani Zofii Skrzymowskiej, która z dniem 30 sierpnia przeszła na emeryturę, ale zadeklarowała  nadal prowadzenie  zajęć dla rodziców i nauczycieli wg  A. Faber, A.  Mozlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Z dniem 1 września dyrektorem poradni została Pani Elżbieta Dejryng – Pogonowska, neurologopeda, wieloletni pracownik poradni.