Noc Muzeów z Templariuszami

noc muzeum

W sobotę, 13 maja 2023 r. już po raz dwunasty odbyła się w Muzeum Regionalnym w Łukowie  Noc Muzeów. Tegoroczne hasło imprezy brzmiało: „Dzień z kulturą średniowiecza – Templariusze ponownie odwiedzają Łuków”.  Początek imprezy odbył się w Parku Miejskim w Łukowie, gdzie  w imieniu Powiatu Łukowskiego, odsłonięcia Kamienia upamiętniającego pobyt Templariuszy w Łukowie oraz Zakonu Krzyżackiego dokonał Pan Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu. Uroczystego otwarcia  wydarzenia przed Muzeum Regionalnym w Łukowie dokonał Dyrektor Muzeum Pan Mariusz Burdach oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej Grzegorz Kochański, podczas którego Pan Dariusz Szustek – Starosta Łukowski przekazał Templariuszom glejt Ziemi Łukowskiej. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Pani Elżbiecie Domiańczyk i Panu Adrzejowi Bednarukowi, wieloletnim i zasłużonym pracownikom Muzeum Regionalnego w Łukowie, medali Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystego odznaczenia dokonali: Poseł na Sejm RP  Sławomir Skwarek, Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł. W uroczystości udział wzięli również Pan Andrzej Soćko – Radny Powiatu Łukowskiego, Pan Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu, Pan Tomasz Madoń – Prezes PKS S.A. w Łukowie, Pani Magdalena Mitura – Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Pan Piotr Płudowski Burmistrz Miasta Łuków oraz mieszkańcy Ziemi Łukowskiej.  W trakcie trwania „Nocy Muzeów 2023” można było zobaczyć wernisaż wystawy: „900 lat powołania Zakonu Templariuszy”, poprzedzony wygłoszoną prelekcją przez dr hab. Marię Starnawską. Można było  zwiedzić obóz rycerski zakonu Templariuszy i Załogi Obronnej Kasztelu Łuków, gdzie odbywały się warsztaty rzemieślnicze, m.in: kowalskie, z mobilną kuźnią, archeologiczne, tkackie, bicie pieczęci średniowiecznych, degustacja kawy po saraceńsku, prezentacja broni średniowiecznej, strzelanie z łuku, bicie pamiątkowej monety Załogi Obronnej Kasztelu Łuków, zabawy plebejskie. Gwiazdą wieczoru był zespół „Viatores”, który zaprezentował koncert muzyki średniowiecznej. Na zakończenie imprezy atrakcją był „Teatr Ognia” (Fireshow), w wykonaniu grupy rekontrukcyjnej „ApostFire”. W trakcie trwania Nocy Muzeów rozdawana była uczestnikom imprezy pamiątkowa pocztówka „Templariusze ponownie odwiedzają Łuków”, wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Łukowski Dariusz Szustek. Następna Noc Muzeów już za rok.