Nauka Demokracji w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie

młodzi głosują

Uczniowie ZS3 w Łukowie po raz drugi w bieżącym roku szkolnym przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu „Młodzi Głosują”, tym razem w edycji „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024”.

Projekt ten realizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i ma na celu rozwijanie wiedzy na temat głównych instytucji Unii Europejskiej oraz ich wpływu na życie młodego Polaka. Uczestnictwo w nim służy przede wszystkim wdrożeniu przyszłych niepełnoletnich wyborców do korzystania z prawa czynnego uczestnictwa w europejskiej demokracji.

Młodzież pod opieką nauczycieli zorganizowała akcję zwiększającą świadomość wyborczą.  Przygotowała plakaty, ulotki, gazetki informacyjne oraz uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych na temat instytucji Unii, oferty projektów dla ludzi młodych rozwijających aktywność, przedsiębiorczość oraz postaw demokratycznych.

Grupa projektowa uczniów z klasy 2TIa oraz 4TCb przygotowała lokal wyborczy i przeprowadziła symulacją młodzieżowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Programem zostali objęci uczniowie wszystkich klas pierwszych, drugich oraz kilku klas trzecich. Do głosowania uprawnionych było 595 osób. W młodzieżowych wyborach uczestniczył grupa 370 wyborców, co dało frekwencję na poziomie  62%.  Wyniki szkolnego głosowania zostaną opublikowane 10 czerwca po wyborach dorosłych, w celu zachowania bezstronności i ciszy  wyborczej.