Zmiana ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego

Transport

Zmiana ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025r.

1.Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 5, w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023r. poz. 2778).

2.Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Łukowski, Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

3.Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023r. poz. 2778) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4.Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe;

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Łukowskiego, dla której Powiat Łukowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

  • 1 część na 34 liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej
  • 2 część na 5 liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

(Wykaz linii komunikacyjnych w załączeniu – zał. 1) /PDF/

5.Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Nie wcześniej niż 18 grudnia 2024 r.

6.Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

1 rok

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023r. poz. 2778) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.