50-lecie istnienia Ośrodka w Baczkowie

W dniu 6 czerwca 2024 r. w Specjalnym  Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie odbył się Jubileusz 50-lecia istnienia Placówki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą celebrował Ksiądz Kanonik Jarosław Kisieliński. Jubileusz 50-lecia Specjalnego Ośrodka w Baczkowie skłonił gości do podróży w czasie, a wszystko za sprawą prezentacji multimedialnej, kroniki oraz licznych fotografii, które mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości. Część artystyczną przygotowali wychowankowie Placówki.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Starsza Wizytator Szkolnictwa Specjalnego Lubelskiego Kuratorium Oświaty Beata Wójcik, zastępca Dyrektora Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ryszard Dados, Radni Powiatu Łukowskiego na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Wisińskim,  Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kędra,  Skarbnik Powiatu Łukowskiego Monika Wodyk – Netczuk, Wójt Gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń, dyrektorzy szkół z terenu Powiatu Łukowskiego na czele z Dyrektorem Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie Krzysztofem Konstantym, dyrektorzy jednostek podległych na czele z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszką Krawczyk, Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza Magdalena Mitura, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariusz Burdach, rodzice, uczniowie i zaprzyjaźnione osoby.

Rada i Zarząd Powiatu Łukowskiego złożyli serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baczkowie Jolanty Czajka oraz wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom i wspaniałym uczniom, życząc dalszych lat rozwoju, sukcesów  i wytrwałości w realizowaniu planów i zamierzeń.  Jubileusz 50-lecia działalności Placówki był powodem do satysfakcji i bodźcem do działania.