Muzeum Regionalne w Łukowie ponownie otwarte dla zwiedzających

Muzeum Regionalne w Łukowie ponownie otwarte dla zwiedzających

Od dnia 18.05.2020 r. Muzeum Regionalne w Łukowie ponownie otwarte dla zwiedzających

Szanowni Państwo.

Cieszymy się, że możemy Państwa ponownie gościć w naszym muzeum. Jednocześnie przypominamy o nowych zasadach zwiedzania ekspozycji oraz wystaw czasowych i stałych, a wprowadzonych ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. Wytyczne zostały wprowadzone w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników naszej placówki.Zachęcamy do zapoznania się tymczasowym z regulaminem zwiedzania dostępnym poniżej, a także czekamy na Państwa wizyty w muzeum. Regulamin można także znaleźć na naszej stronie internetowej (www.muzeum.lukow.pl)  oraz na profilu społecznościowym facebook naszej placówki.

Tymczasowy regulamin zwiedzania obowiązujący w okresie zagrożenia COVID 19 w Muzeum Regionalnym w Łukowie

Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu zwiedzania wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

 1. Muzeum dostępne jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym (tel. 25 798 27 16). W niedzielę placówka jest tymczasowo zamknięta.
 2. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maseczki ochronne zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja br. zdejmowanie lub zsuwanie maseczek skutkować będzie koniecznością opuszczenia muzeum.
 3. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.
 4. Przy kasie, w sklepiku muzealnym i przy szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach minimum 1,5 m.
 5. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatni. Obecnie w szatni przy kasie należy pozostawić tylko większe bagaże.
 6. W muzeum może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób.
 7. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji. Dodatkowo prosimy o korzystanie z informacji i wskazówek opiekunów zbiorów.
 8. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin).
 9. Uprzejmie prosimy o niedotykanie eksponatów, gablot, drzwi, klamek i urządzeń technicznych.
 10. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, warsztaty i zajęcia edukacyjne oraz oprowadzanie z przewodnikiem.
 11. Do odwołania zawiesza się korzystanie z biblioteki muzealnej.
 12. Ważne telefony:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łukowie   (25) 798 21 96
Telefon alarmowy z tel. kom.   112
Pogotowie Ratunkowe  999
Straż Pożarna  998
Policja 997

Procedury zapobiegawcze dla pracowników Muzeum Regionalnego w Łukowie z podejrzeniem zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2

 1. Pracownicy Muzeum Regionalnego w Łukowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, wysoka temperatura nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112, a także poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik odizolowany w osobnym pomieszczeniu będzie oczekiwał na transport. Zostanie również powiadomiona niezwłocznie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łukowie
  w celu zastosowania w muzeum niezbędnych instrukcji i poleceń.
 4. Po ustaleniu obszaru lub miejsca, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. W szczególnych przypadkach w celu wdrożenia dodatkowych procedur rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Informacja: Muzeum Regionalne  w Łukowie.