Modernizacja boisk w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie

Podpisanie umowy

W dniu 4 kwietnia 2024 r. została podpisana ostatnia z umów na roboty budowlane w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim”, która dotyczyła modernizacji boisk w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie przy ul. Warszawskiej.

Wykonawcą tego zadania jest firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska z siedzibą w Tłuszczu. Wartość zadania opiewa na kwotę 1 550 611,65 zł brutto. Zakres robót obejmuje:

  1. remont boisk, w tym boiska do gry w piłkę nożną 24,40 x 48,00 m o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego 16,00 x 31,00 m o nawierzchni poliuretanowej, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą,
  2. budowę nowej siłowni plenerowej 14,30 x 25,00 m, wraz ze strefą street workout.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 4.018.927,83 zł. Powiat Łukowski w ramach złożonego wniosku Edycja8/2023/7533/PolskiLad uzyskał dofinansowanie w wysokości 90% kosztów zadania.