Księgozbiór Henryka Sienkiewicza

Powiat Łukowski udzielił Muzeum Henryka Sienkiewicza dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup księgozbioru Henryka Sienkiewicza stanowiącego część tzw. „kolekcji kieleckiej” pamiątek po pisarzu.

Muzeum pozyskało 32 książki pochodzące z biblioteki Henryka Sienkiewicza. Najstarsza wydanie (dzieło Giovanniego Boccaccio) pochodzi z 1589 roku. Znaczna część woluminów to dzieła wydane w XVIII wieku w tym “Chronologia królów i książąt polskich” z 1769 roku, mogąca służyć pisarzowi w jego pracy nad powieściami historycznymi. Książki zawierają pieczęcie pisarza, biblioteki w Oblęgorku, dedykacje oraz wpisy własnościowe rodziny pisarza. Nie brakuje również klasycznych dzieł literatury włoskiej, francuskiej czy polskiej. Pewną ciekawostkę stanowią przepowiednie Michela Nostradamusa oraz album z litografiami prezentującymi zabytki Włoch w XIX wieku.